Traductor - Traducteur - Translator - Übersetzer

Pla de Boavi

Tavascan - Pla de Boavi

Des de Tavascan, una vegada passada la central hidroelèctrica agafarem la pista forestal de la dreta en direcció al Pla de Boavi (8 km).

Desde Tavascan, una vez pasada la central hidroeléctrica cogeremos la pista forestal de la derecha en dirección al Pla de Boavi (8 km)

Trobarem la presa de Montalto. Seguirem la pista deixant a la nostra esquerra el camí que va en direcció als llacs de Certescan, Naorte i Romedos.

Encontraremos la presa de Montalto. Seguiremos la pista dejando a nuestra izquierda el camino que va en dirección a los lagos de Certescan, Naorte y Romedos.

A 1 km de la presa de Montalto trobarem una tanca on deixarem el nostre vehicle.

A 1 km de la presa de Montalto encontraremos una valla donde dejaremos nuestro vehículo.

A 20 minuts caminant arribarem al majestuós Pla de Boavi.

A 20 minutos caminando llegaremos al majestuoso Pla de Boavi.

Famós per la seua vegetació d'avets i bedolls, així com per les cristal·lines aigües del riu de Lladorre que naix al pla gràcies als torrents que porten l'aigua dels llacs de Certescan, Romedos i Broate.

Famoso por su vegetación de abetos y abedules, así como por las cristalinas aguas del río de Lladorre que nace gracias a los torrentes que traen el agua de los lagos de Certescan, Romedos y Broate.

Al final del Pla podem creuar el riu per un pont de troncs on podem iniciar una nova excursió que ens portarà al refugi de Broate en 2 hores i 30 minuts i a la Pica d'Estats en 6 hores i 30 minuts des del refugi.

Al final del Pla de Boavi, podemos cruzar el río por un puente de troncos donde iniciaremos una nueva excursión que nos llevará al refugio de Broate en 2 horas y 30 minutos y a la Pica de Estats en 6 horas y 30 minutos desde el refugio.


+ Info: a de Tavascan.
-----

No hay comentarios: